Pocisk lecący poziomo z prędkością V, na wysokości H rozrywa się na 2 równe części. Jedna część porusza się pionowo w dół i spada na Ziemię po upływie czasu t od momentu wybuchu. Znajdź wartość i kierunek wektora prędkości drugiej części pocisku bezpośrednio po rozerwaniu.

1

Odpowiedzi

2009-09-21T14:02:57+02:00
DANE
V
H
t
m=1/2M
OBL
wektor V2

Ptrz zalacznik
Oblicze najpierw V1 z danych H,t
H=v1+gt²/2→v1=H-gt²/2

teraz z zasady zachowania pedu wynika:
(mv1)²+(MV)²=(mv2)² podstawiam M=2m
m²v1²+4m²V²=m²v2²
v2²=5v1²
v2=(H-gt²/2)√5

skierowana jest do pozimu pod katem α
gdzie tgα=mV1/MV=v1/(2V)=(H-gt²/2)/(2V)

Pozdrawiam

napisz czy zgodne z odpowiedzia

Hans4 1 4