1. Z podanego równania wyznacz x. Wskaż warunki, jakie muszą spełniać zmienne.
a) 3x-2b = 4a

2. Z podanego wzoru wyznacz wskazaną zmienną, wiedząc, że wszystkie zmienne są liczbami dodatnimi.
a) P = 2(ab + ac + bc); a
b) V= 1/3 Pi r(do kwadratu) * H; r

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T22:11:10+01:00
A) 3x-2b = 4a
3x=4a+2b /3
x=4a+2b /3

a) P = 2(ab + ac + bc) /2
P/2 = ab+ac+bc
P/2 -bc=a(b+c) /(b+c)
a= P/2-bc / b+c


b) V= 1/3 Pi r(do kwadratu) *H
r(do kwadratu)=3V / Pi*H
r= pierwiastek z 3V / Pi*H
4 4 4