"Jaką prędkość uzyska kamień swobodnie spadający na Ziemi z wysokości
h=5m? Zaniedbaj opór powietrza. Jaką prędkość uzyskałby ten kamień, spadając z tej samej wysokości na księżycu? (Ciała spadają tam z sześcioktornie mniejszym przyspieszeniem)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T22:46:44+01:00
Zad.1
częśc 1
Dane
h=5m
g=10m/s2
Obliczyć
V=?
wzory
Ep=m*g*h energia potencjalna jaką posiada ciało na pewnej wysokości
Ek=m*V2/2
ROZWIĄZANIE
Ep=Ek
m*g*h=m*V2/2 dzielimy obustronnie przez m i mnożymy przez 2 w efekcie otrzymujemy
2gh=V2
z tego
V= pierwiastek z 2gh
V= pierwiastek z 2*10*5
V= pierwiastek z 100
V=10 m/s

część 2
g1=1/6 g
wzór
m*1/6g*h=mV2/2 mnożymy obustronnie przez 2 i dzielimy przez m otrzymujemy
(g*h):3=V2
V= pierwiastek z (g*h):3
po podstawieniu
V= pierwiastek z (10*5):3
V= pierwiastek z 16,6
V= 4,07 m/s
Odpowiedź
Na Księżycu prędkość, którą uzyska ciało ma wartość 4,07 m/s

1 5 1