Podane liczby zapisz w postaci iloczynu potęgi liczby 10 i liczby I całkowitej II wymiernej,której część całkowita jest liczbą jednocyfrową:
a) 1000 000 = 1*10^6 =
b) 150 000 000 = 15 *10^7 = 1,5 *10^8 =
e) 0,001 = 1*10^3 =
f) 0,000062 =
g) 0,00000384 =

1

Odpowiedzi

2009-09-20T18:35:40+02:00
Podane liczby zapisz w postaci iloczynu potęgi liczby 10 i liczby I całkowitej II wymiernej,której część całkowita jest liczbą jednocyfrową:
a) 1000 000 = 1*10^6 dobrze
b) 150 000 000 = 15 *10^7 = 1,5 *10^8 dobrze
e) 0,001 = 1*10^-3 wykładnik -3
f) 0,000062 =6,2 * 10⁻⁵
g) 0,00000384 =3,84 *10⁻⁶