Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T22:37:09+01:00
Wam, którym pozwolono przeżyć wydarzenia końcowe, powiedziano; że to jest łaska, ponieważ to jedyna droga, którą wasz duch jest jeszcze w stanie przebić, aby uzyskać swoją tożsamość, samoświadomość. Drogą Miłości nie poszliście, droga rozumowa was nie obudziła, więc wszystko, co rozum wasz stworzył na ziemi wraz z nim samym traci oparcie. Ciemności musiały przegrać, fałszywa wasza wiara straciła oparcie w Kościołach, w ich urzędnikach, w ich fałszywej i kłamliwej wierze, również świeckie wartości muszą być mocno przewartościowane, aby mogły służyć waszemu duchowi, jego świadomego rozwojowi.

Stoicie w przededniu wydarzeń , wszystko ułożone jest tak, abyście w obecnym krótkim czasie dojrzeli tak mocno, by można było z was stworzyć Boży lud, a czego przez tysiąclecia nie wykonaliście. Teraz to wszystko przeżyjecie na sobie w kilka tygodni, to wielkie przeżycie obudzi was, ale jak nie pojmiecie tego co się wydarzyło i dlaczego was tak mocno uderzyło, to i wy zginiecie.

Każdy z was już się jasno duchowo określił, Sędzia Boży was wszystkich rozliczy, ci, którzy zostaną już drugiej łaski poprawy nie otrzymają, pamiętajcie!

Słowo Pana was prowadzi zawsze prosta drogą, ale pamiętajcie; że dociera do waszego ducha, waszego wewnętrznego „ja”, sumienia, a nie do rozumu, mózgu przedniego. Pomylicie zależności, zginiecie, nikt nie płacze i nie będzie płakał z waszego złego wyboru.

Królestwo Tysiącletnie potrzebuje zdrowe duchy umiejące czysto odczuwać i logicznie myśleć, inni są odrzucani i to tak duchowo, jak i gęstomaterialne.

Słowo Żywe na ziemi Bóg Jezus Chrystus jest dla was czytelny duchowo i zrozumiały w swej logice, podawanie się za Mnie Boga jest niemożliwe, a wszelkie takie próby otrzymują znak piętna i szybko się rozliczają ci, którzy tak czynią świadomie czy nieświadomie, nie ma znaczenia.

Podążajcie za Moją ognistą Miłością, kometą ze Światła, Syn Boży w Królestwie Moim na ziemi poprowadzi was do Mnie, wy się uczcie i duchowo rozwijajcie, a na pewno osiągniecie stan duchowej dojrzałości, która w skutku zwrotnym doprowadzi was do raju.

Pracujcie duchowo i ziemsko przez pozostawiony wam jeszcze ziemski czas, bo tylko tak możecie osiągnąć Moje błogosławieństwo. Raz się zapomnicie i duchowo nie istniejecie, a w ziemsko widoczny sposób to wszystko już się przejawia i narasta coraz mocniej.

Przesłanie Moje jest czytelne i żadnych dyskusji, bo nie ustoicie!

Bóg Jezus Chrystus