Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T09:46:57+01:00
Ekosystem to wszystkie rośliny i zwierzęta na danym obszarze wraz z całym środowiskiem,w którym żyją.Nauka poświęcona badaniu ekosystemów nazywa się ekologią.Ekologię uważa się dziś za jedną z podstawowych nauk biologicznych zajmującą się badaniem wzajemnych zależności pomiędzy organizmami oraz ich zespołami,a ich żywym i martwym środowiskiem;w obrębie ekologii rozróżnia się dwie główne dyscypliny:
--AUTOEKOLOGIĘ,zajmującą się wpływem śodowiska żywego i martwego na organizm,a także przystosowaniem się zwierząt i roślin do zmieniających się warunków środowiskowych.
--SYNEKOLOGIĘ,rozpatrującą strukturę i dynamikę ilościową populacji.
Rezultaty badań ekologii [ekosystemów] mają zastosowanie przy:
--ochronie naturalnych zasobów przyrody
--formułują prawa rozwoju ekosystemów
--mają podstawowe znaczenie dla gospodarki rolnej,leśnej,rybackiej,łowieckiej
--dla koncepcji urbanistycznych
--dla zabezpieczenia dóbr naturalnych.
--chroniąc przed ujemnymi konsekwencjami rozwoju gospodarki ludzkiej,zwłaszcza przemysłu,górnictwa,chemii itp.

Mam tylko takie informacje odnośnie twojego pytania,ale może ci się przydadzą do twojej pracy.