1.Ile gramów karbidu należy użyć, aby otrzymać 10 dm³ acetylenu?
2. Jaki jest wzór rzeczywisty węglowodoru, który jest gazem(warunki normalne) o gęstości 1, 25 g/dm³ i zawiera 85,714% C
3.Węglowodór, w którym stosunek molowy nC: nH = 3:8 poddano najpierw katalicznemu odwodornieniu, następnie rekcji addycji z bromowodorem. Jaki związek otrzymano?
4. Jaki jest wzór rzeczywisty węglowodoru, który jest gazem (warunki normalne) o gęstości 1,34 g/ dm³ i zawiera 80% C.
Pilne. Pomóżcie!!!

1

Odpowiedzi

2010-01-06T10:47:59+01:00