Pierwsza dobra daje NAJ!
Korzystając z tabeli w załączniku oblicz wartość i koszt zużytej enerii w ciągu dnia w twoim domu jeżeli:
1. kuchenka elektryczna pracowała 3 godziny
2. suszarka do włosów pracowała 15 min
3. cztery zarówki swiecily 8 godzin
4. radioodbiornik był włączony przez 1 godzinę
5. telewizor o mocy 100W był włączony przez 4 godziny
6. czajnik elektryczny bo mocy 1200W pracował przez 3 min.
przyjmij, że za 1kWh należy zapłacic 0,4 zł.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T23:28:32+01:00
Moce
kuchenka elektryczna 1000 W
suszarka 1000 W
żarówka 25 W cztery szt czyli 100W
radio 10 W
telewizor 100W
czajnik 1200W
czas pracy urządzeń
kuchenka 3h
suszarka 15 min
żarówki 8h
radio 1h
telewizor 4h
czajnik 3min
Obliczamy zużycie energii czyli pracę przez każdy z odbiorników korzystając ze wzoru
W=P*t
gdzie
P - moc urządzenia
t -czas użytkowania
Kuchenka
W1=1000W*3h = 3000Wh
Suszarka
W2=1000W*1/4h = 250Wh
Żarówki
W3=100W*8h = 800Wh
radio
W4=10W*1h = 10Wh
telewizor
W5=100W*4h = 400W
czajnik
W6=1200W*1/20 h = 60Wh
Całkowita zużyta energia albo wykonana praca
Wc=W1+W2+W3+W4+W5+W6
Wc= 3000Wh+250Wh+800Wh+10Wh+400Wh+60Wh
Wc=4520 Wh
Wc=4,52 kWh
Koszt zużytej energii 4,52 kWh*0,4zł/kWh = 1,808 zł w przybliżeniu 1,81 zł
Odpowiedź
Koszt zużytej energi to 1,81 zł