Odpowiedzi

2009-09-22T12:53:18+02:00
Idea komuni miłości zostala naświetlona w Ewangelii Świetego Jana, gdzie komunia miłości łącząca syna z Ojcem i z ludźmi jest wzorem i źródłem braterskiej komunii, tej samej która widzieliśmy juz u świętego Pawła, która ma zjednoczyć uczniów między sobą: "Abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem".