Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T00:08:17+01:00
Rozwiązanie:
Opór przewodnika możemy obliczyć korzystając z wzoru
R= ro*l/s
gdzie
ro -opór właściwy
l - długość przewodnika
s- pole poprzecznego przekroju przewodnika
z warunków zadania wiemy, że
s=Pi*r2
po zwiększeniu średnicy nowy promień będzie 2 razy dłuższy od pierwotnego czyli =2r
zwiększamy także jego długość = 2l
opór teraz będzie miał postać
R1=ro*2l/Pi*(2r) do kwadr
R1=ro*2l/Pi*4*r kwadrat
R1=ro*(1/2)*l:Pi*rkwadrat
jeżeli porównamy obie wartości
to możemy stwierdzić,że drugi opór jest dwa razy mniejszy
pierwszy opór ro*l/Pi*rkwadrat drugi opór (1/2)*ro*l/Pi*rkwadrat
Odpowieź
Drugi opór będzie 2 raz mniejszy
1 5 1