Z.1 Firma zapłaciła za 2 komputery i 20 kalkulatorów 2800 $. Kalkulator jest 40 razy tańszy od komputera. Oblicz cenę kalkulatora i komputera.
Z.1 PANI Ela dostała na zakup książek 180 zł. Kupiła 25 ksiażek, w tym część po 6 zl. a czesc po 8 zł. Zostało jej 2 zł reszty. Ile kupiła tańszych ksiażek?
Z. 3 Pewna klasa wyjeżdza na wycieczkę. Jeśli kazy z uczestników wpłaci po 125 zl do pokrycia kosztow wycieczki zabraknie 1000 zl, jesli zas kazdy wplaci 160 zl to zostanie 120 zl. ile ososb wyjezdza?
z. 4 O,6 oszczednosci Piotra, to tyle co jedna czwarta oszczednosci Pawała. Ile pieniedzy ma kazdy z chlopcow, jezeli razem maja 85 zl ?
z. 5 Zestaw komputerowy kosztuje tyle, ile kosztuje 1196 dddyskietek. Ten sam zestaw i jedna dyskietka kosztuja razem 3561 zl. Ile kosztuje komputer ?
Z.6 Zmieszano dwa gatunki cukierkow: 1 gatunek po 14 zl za kg i drugi po 10 zl za kg. otrzymano 10 kg mieszanki o lacznej wartosci 124 zl. Ile zmieszano cukierkow pierwych, a ile drugiego gatunku ?
Z. 7. Dwaj bracia mieli pewna ilosć pieniędzy. pierwszy mial 0,8 tego co drugi. Gdy pierwszy wydal jedna czwarta swoich pieniedzy, a drugi dostal 60 zl, to razem mieli 220 zl. ile zlotych mial kazdy z braci na poczatku ?
Z. 8 Ojciec jest 5 razy starszy od syna. za dwa lata bedzie od niego cztery razy starszy. ile lat maja teraz?
Z. 9 Przetopino dwa kawalki stopu zlota. pierwszy ważył 6g i zawierał 90% czysttego zlota. Drugi wazyl 4g i zawieral 82% czysttego zlota. ile procent czysttego zlota zawiera nowy stop ?

Wiem, ze jest tego wieel dlatego dla tego kto to zrobi bede miala ogromna wdziecznosc;* Chccialabym aby zadania byly wykoaane rownaniami.

2

Odpowiedzi

2010-01-06T01:03:25+01:00
Z.1

c-cena komputerow
k-cena kalkulatorow

2c+20k=2800
40k=c

podstawiamy

80k+20k=2800
100k=2800
k=28

c=40*28=1120

odp. Jeden kalkulator kosztowal 28USD, a jeden komputer 1120USD

sprawdzamy
2*1120+20*28=2240+560=2800USD
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Z.2

a - ilosc ksiazek po 6zl
b - ilosc ksiazek po 8zl

wiemy, ze a+b=25 i ze 6*a+8*b=178
robimy uklad rownan

a+b=25
6a+8b=178

-6a-6b=-150
6a+8b=178

2b=28

b=14
a=11

odp. tanszych ksiazek bylo 11

spr 11*6+14*8=66+112=178
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

z.3

d - ilosdc dzieci w klasie

125*d+1000 - koszt wycieczki przy wplacie 125zl
160*d-120 - koszt wycieczki przy wplacie 160zl

125*d+1000=160*d-120

roziwazujemy rownanie

35d=1120

d=32

odp. w klasie jest 32 dzieci


2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T01:20:42+01:00
Z.1 Firma zapłaciła za 2 komputery i 20 kalkulatorów 2800 $. Kalkulator jest 40 razy tańszy od komputera. Oblicz cenę kalkulatora i komputera.

x– cena 1 komputera
y – cena 1 kalkulatora
x = 40y
2x + 20y = 2800

x = 40y
2*40y + 20y = 2800

x = 40y
80y + 20y = 2800

x = 40y
100y = 2800

x = 40y
y = 2800 : 100

x = 40*28 = 1120 $
y = 28 $

x = 1120 $
y = 28 $

Z.1 PANI Ela dostała na zakup książek 180 zł. Kupiła 25 ksiażek, w tym część po 6 zl. a czesc po 8 zł. Zostało jej 2 zł reszty. Ile kupiła tańszych ksiażek?


x- ilość książek po 6zł ( tańsze książki)
y – ilość ksiązek po 8 zł
x +y = 25
x*6 + y*8 = 180 -2

x = 25-y
6*(25-y) +8y = 178

x = 25-y
150 -6y +8y = 178

x = 25 – y
2y = 178-150

x = 25-y
y = 14

x = 25-14 = 11
y = 14

x = 11
y = 14

Tańszych książek kupiła 11

Z. 3 Pewna klasa wyjeżdza na wycieczkę. Jeśli kazy z uczestników wpłaci po 125 zl do pokrycia kosztow wycieczki zabraknie 1000 zl, jesli zas kazdy wplaci 160 zl to zostanie 120 zl. ile ososb wyjezdza?
x – ilość osób
y – koszty wycieczki
x*125 = y – 1000
x*160 = y + 120

125x +1000 = y
160x = 125x+1000 +120

y = 125x +1000
160x -125x = 1120

y = 125x+1000
35x = 1120

y = 125x + 1000
x = 32

y = 125*32 + 1000
x = 32

y = 5000 zł
x = 32 osoby


z. 4 O,6 oszczednosci Piotra, to tyle co jedna czwarta oszczednosci Pawała. Ile pieniedzy ma kazdy z chlopcow, jezeli razem maja 85 zl ?
x- oszczędności Piotra
y – oszczędności Pawla

x + y = 85
0,6x = 1/4y

x = 85 -y
0,6*(85 –y) = 1/4y

x = 85 –y
51 – 0,6y = 0,25y

x = 85 –y
-o,6y – 0,25y = -51

x = 85-y
-0,85y = -51

x = 85- y
y = 60 zł

x = 85-60 = 25 zł
y = 60 zł

x = 25 zł - oszczędności Piotra
y = 60 zł - oszczędności Pawła

z. 5 Zestaw komputerowy kosztuje tyle, ile kosztuje 1196 dddyskietek. Ten sam zestaw i jedna dyskietka kosztuja razem 3561 zl. Ile kosztuje komputer ?

x – cena zestawu komputerowego
y – cena 1 dyskietki

x = 1196y
x + y = 3561

x = 1196y
1196y + y = 3561

x = 1196y
1197y = 3561

x = 1196y
y = 2,97 zł

x = 3552 zł - zestaw komputerowy
y = 0k. 3 zł - 1 dyskietka

Z.6 Zmieszano dwa gatunki cukierkow: 1 gatunek po 14 zl za kg i drugi po 10 zl za kg. otrzymano 10 kg mieszanki o lacznej wartosci 124 zl. Ile zmieszano cukierkow pierwych, a ile drugiego gatunku ?
x – ilość kg cukierków po 14 zł
y – ilość cukierków po 10 zł

x + y = 10 kg
14*x + 10y = 124 zł

x = 10 –y
14(10-y) + 10y = 124

x = 10-y
140 – 14y + 10y = 124

x = 10 –y
-4y = 124 – 140

x = 10-y
y = (-16) : (-4)

x = 10-y
y = 4 kg

x = 10 -4= 6 kg
y = 4 kg

x = 6 kg po14 zł
y = 4 kg po 10 zł

Z. 7. Dwaj bracia mieli pewna ilosć pieniędzy. pierwszy mial 0,8 tego co drugi. Gdy pierwszy wydal jedna czwarta swoich pieniedzy, a drugi dostal 60 zl, to razem mieli 220 zl. ile zlotych mial kazdy z braci na poczatku ?

x – ilość pieniędzy pieniędzy brata
y – ilość pieniędzy II brata

x =0,8y
x -1/4x + y + 60 = 220

x = 0,8y
5/4x +y = 220 -60

x = 0,8y
5/4*0,8y + y = 160

x = 0,8y
y + y = 160

x = 0,8y
2y = 160

x = 0,8y
y = 80

x = 0,8*80= 64 zł
y = 80 zł

x = 64 zł
y = 80 zł

Z. 8 Ojciec jest 5 razy starszy od syna. za dwa lata bedzie od niego cztery razy starszy. ile lat maja teraz?

x – lata ojca
y – lata syna

x = 5y
x + 2 = 4(y +2)

x = 5y
5y + 2 = 4y + 8

x = 5y
5y -4y = 8 -2

x = 5y
y = 6

x = 5*6 = 30
y = 6

x = 30 lat ma ojciec
y = 6 lat ma syn

2 5 2