Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T10:27:37+01:00
1)
a)
f(x)=√(3-5x)
3-5x≥0
-5x≥-3
x≤3/5
D=(-∞,3/5>
b)
x²-4=0
(x-2)(x+2)=0
x-2=0 lub x+2=0
x=2 lub x=-2
D=R\{-2,2}

2)
funkcja jest malejaca gdy a<0
u nas a= 3k+4/5

3k+4/5<0
3k+4<0
3k<-4
k<-4/3

dla k<-4/3 funkcja jest malejąca

3) nie wiem

4)
3sin30-2cos45+4tg60=3*1/2-2*√2/2+4*√3=3/2-√2+4√3

5)
f(x)=2x²-5x+1/2
f(1)=2-5+1/2=-2,5
f(-2)=8+10+1/2=18,5
f(0,5)=0,5-2,5+1,2=-1,5


6) nie wiem

7)
Ob=AB+BC+AC
AC=2√3
α=60°
ctg α=BC/AC
ctg 60=BC/2√3
√3/3=BC/2√3
3*BC=2*3
BC=2

sin α=AC/AB
sin 60 =2√3/AB
√3/2=2√3/AB
√3AB=4√3
AB=4

Ob=4+2+2√3=6+2√3