Język rosyjski. Proszę o przetłumaczenie na fonetykę kolędy Cicha Noc (zamieszczona na dole) z uwzględnieniem akcentów!!! Pilnie do 13.00!!!

Тихая ночь, дивная ночь!
Дремлет все, лишь не спит
В благоговенье святая чета;
Чудным Младенцем полны их сердца,
Радость в душе их горит.
Радость в душе их горит.
Тихая ночь, дивная ночь!
Глас с небес возвестил:
Радуйтесь, ныне родился Христос,
Мир и спасение всем Он принес,
Свыше нас Свет посетил!
Свыше нас Свет посетил!
Тихая ночь, дивная ночь!
К небу нас Бог призвал,
О, да откроются наши сердца
И да прославят Его все уста,
Он нам Спасителя дал.
Он нам Спасителя дал.

1

Odpowiedzi

2010-01-07T14:17:16+01:00
Tichaja nocz', diwnaja nocz'!
Drjemljet wsje, lisz' nje spit

W błagogowjen'je swjataja czjeta;
Czudnym Mładjencem połny ich sjerdca,
Radost' w dusze ich gorit.
Radost' w dusze ich gorit.

Tichaja nocz', diwnaja nocz'!
Głas s njebjes wozwjestił:
Radujtes', nynje rodiłsja Christos,
Mir i spasjenije wsjem On prinjes,

Swysze nas Swjet posjetił!
Swysze nas Swjet posjetił!
Tichaja nocz', diwnaja nocz'!
K njebu nas Bog prizwał,
O, da otkrojutsja naszy sjerdca
I da prosławjat Jego wsje usta,
On nam Spasitjelja dał.
On nam Spasitjelja dał.
1 3 1