Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T10:58:18+01:00
Andrzej Kmicic to typowy przedstawiciel szlachty XVII w., potomek zubożałego rodu szlacheckiego. Jego losy symbolizują los ojczyzny; jego upadkowi moralnemu sekunduje upadek narodu, a odrodzeniu - tryumf zwycięskich Polaków.
Odważny, wesoły o bujnym temperamencie, zdolny do szlachetnych i druchów serca i do wielkiej miłości. Ma naturę awanturniczą, jest porywczy i skłonny do bitki i wypitki co psuje mu reputację. Wychowany w potyczkach pogranicznych nawykł do ryzyka i bezkarności. Hulaka, ceniący sobie dobrą kompanię i swawolne życie. Zachowaniem w Lubiczu, Upicie i Wołmonowiczach popada w dramatyczny konflikt z otoczeniem, traci dobre imię, Oleńkę i zaufanie przyjaciół. Porywając narzeczoną staje ponownie w ostrej kolizji z prawem.
Pierwszy punkt zwrotny w jego życiu następuje w związku z otrzymaniem hetmańskich listów. Z rozkazu najwyższego dowódcy podejmując się formowania oddziału nie podlega odpowiedzialności sądowej i ma okazję zrehabilitować swoje imię.
Oddając się pod komendę Radziwiłła składa mu przysięgę na wierność. Nie odstępuje jednak magnata, choć w oczach przyjaciół i ukochanej uchodzi za zdrajcę, ponieważ wierzy w dobre intencje hetmana. Naiwny i gorliwy, porywczy i wierny wierzy, że przyczynia się do ratowania ojczyzny.
Swoja tragiczna pomyłkę uświadamia sobie w rozmowie z Radziwiłłem w Pilwiszkach. Świadomy już swego upadku postanawia zemścić się. Wpierw jednak czyni postanowienie oczyszczenia się z win poprzez służbę Polsce. Jako Babinicz:
ostrzega wojska konfederackie przed niebezpieczeństwem grożącym im ze strony Radziwiłła, ; ocala starostę Łuszczewskiego, ostrzega księdza Kordeckiego, bierze udział w obronie Jasnej Góry, broni króla w Tatrach, walczy ze Szwedami na czele oddziału Tatarów, ocala Wołmontowicze, uczestniczy w wojnie z wojskami Rakoczego.
Przemienia się w prawego, wiernego królowi i ojczyźnie bojownika o wolność swego narodu, gotowego postawić obowiązek służby dla kraju ponad głos serca