Spytano 100 osób,z jakimi umiejętnościami sobie nie radzą.
Wyniki ankiety:
Gotowani-42 %
gra na instrumencie muzycznym- 85 %
Prasowanie-67 %
a) Czy wśród ankietowanych więcej jest osób potrafiacych
gotować czy osób potrafiących prasować?

b)Ile osób nie umie grać na instrumencie ?

c)Ilu osób potrafiących gotować należy się spodziewać w grupie 1200 osób?

d) Do nieznajomości języków obcych przyznało się ankieterom 869 osób.Jaki to procent ankietowanych

pliska ;***

3

Odpowiedzi

2009-09-20T19:17:00+02:00
Spytano 100 osób,z jakimi umiejętnościami sobie nie radzą.
Wyniki ankiety:
Gotowani-42 %
gra na instrumencie muzycznym- 85 %
Prasowanie-67 %
a) Czy wśród ankietowanych więcej jest osób potrafiacych
gotować czy osób potrafiących prasować?
gotowac

b)Ile osób nie umie grać na instrumencie ?
100-85=15%

c)Ilu osób potrafiących gotować należy się spodziewać w grupie 1200 osób?
42%*1200=0,42*1200=504

d) Do nieznajomości języków obcych przyznało się ankieterom 869 osób.Jaki to procent ankietowanych
869/1200=0,7241=72,41%
2009-09-20T19:22:31+02:00
Spytano 100 osób,z jakimi umiejętnościami sobie nie radzą.
Wyniki ankiety:
Gotowani-42 %
gra na instrumencie muzycznym- 85 %
Prasowanie-67 %

a) Więc więcej osób potrafi gotować ;)
b) 85 osób ankietowanych nie potrafi grać na instrumencie.
c) 100-42=58
58x12=696
Czyli że w grupie 1200 osób 696 będzie potrafiło gotować
d) Jest to 869% :d
2009-09-20T21:17:31+02:00
A)jest więcej osób,którzy potrafią gotować
b)100-100%
x-85%
x=(100*85%)/100%=85
c)100-1200
58%-x
x=958*1200)/100=690