Odpowiedzi

2010-01-06T12:39:57+01:00
Δ - oporność właściwa nikieliny = 0,33 x 10⁻⁶ Ωm
d - średnica drutu = 2 mm
r - promień = 1 mm
s - przekrój drutu = πr² = π = 3,14 mm² = 3,14 x 10⁻⁶ m²
P - moc drutu = 690 W
U - napięcie = 230 V
R - oporność = ?
P = U²/R
R = U²/P = 230²/690 = 76,7Ω
R = δl/s
Rs = δl
l = Rs/δ = 76,7 razy 3,14x10⁻⁶ podzielić przez 0,33x10⁻⁶ =
= 76,7 razy 3,14 dzielone przez 0,33 = 0k 730 m