Iryd (Ir) jest pierwiastkiem zawierającym dwa naturalne izotopy: jeden o masie atomowej 191, którego zawartość wynosi 37,3%, i 193, którego zawartość wynosi 62,7%. Oblicz średnią masę atomową irydu i porównaj z danymi zawartymi w układzie okresowym

1

Odpowiedzi

2010-01-06T12:30:29+01:00
Mat= x1*x1%+x2*x2% /100%

mat= 191*37.3%+193*62.7%/100
mat= 71.24+121.01
mat= 192.25