Odpowiedzi

2010-01-06T13:16:03+01:00
A. a=⅔ -0,(6)
0,(6)=6/9
a=⅔ -0,(6)=⅔ -⁶/₉=-⁴/₉

b. b=√2-1,(4)
1,(4)=1 ⁴/₉
b=√2-1,(4)=1,41 -1 ⁴/₉=1 ⁴¹/₁₀₀-1 ⁴/₉=1 ³⁶⁹/₉₀₀-1 ⁴⁰⁰/₉₀₀=-³¹/₉₀₀

c. c=28/11-2,(5)
2,(5)=2 ⁵/₉
c=28/11-2,(5)=²⁸/₁₁-²³/₉=²⁵²/₉₉-²⁵³/₉₉=-¹/₉₉

2010-01-06T13:16:10+01:00
Zamieniamy ulamki zwykle na dziesietne (moze byc okresowy)

a) 0,(6)-0,(6)=0
b) 1,41-1,444444444=0,03(4) <0
c) 2,(5)-2,(5)=0

odp. liczba zapisana w odpowiedzi b. jest jedyna liczba ujemna (<0)
  • Roma
  • Community Manager
2010-01-06T13:17:52+01:00
A. a= ⅔ -0,(6) = 0,(6) - 0,(6) = 0
b. b=√2-1,(4) ≈ 1,4142135 - 1,(4) ≈ - 0,032309
c. c=28/11-2,(5) = 2,(54) -2,(5) = - 0,(01)