1:Oblicz
a] 1 i jedna piąta × 1 dwie trzecie× jedna siódma+(1 jedna siódma)²=
B](2 i jedna szósta - dwie trzecie)²-2 i jedna piąta=
c] 10-2×(3 i jedna piąta- dwa i jedna czwarta ×jedna trzecia) =
d](siedem trzecich- pięć dwunastych + 1½):(2 i trzy czwarte - pięć szóstych=
e]3 ½ × (2i jedna czwarta - 1 jedna druga:6)=
D] 5 i dwie dziewiąte - 1 jedna szósta
__________________________________ =
3 dwie trzecie ×(1 i jedna czwarta - jedna druga)

Prosze o szybka odpowiedz.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-20T19:33:35+02:00
1:Oblicz
a] 1 1/5 × 1 2/3× 1/7+(1 1/7)²=6/5*5/3*1/7+84/49=2/7+84/49=14/49+84/49=
98/49=2
B](2 i jedna szósta - dwie trzecie)²-2 i jedna piąta= (2 1/6-4/6)²-2 1/5=
9/6*9/6-2 1/5=9/4 - 2 1/5= 2 5/20 - 2 4/20=1/20
c] 10-2×(3 i jedna piąta- dwa i jedna czwarta ×jedna trzecia) = 10 - 2 * (3 1/5 - 2 1/4 * 1/3) =10 - 2* (3 1/5 - 9/4*1/3)= 10- 2 *(3 1/5 - 3/4)=
10 - 2 * (3 4/20 -15/20)= 10-2 *2 9/20=10-4 18/20= 5 1/10
d](siedem trzecich- pięć dwunastych + 1½):(2 i trzy czwarte - pięć szóstych=
(7/3-5/12 + 1 1/2):( 2 3/4 - 5/6)=(28/12 - 5/12 + 1 6/12) :( 2 9/12 - 10/12)=
1 29/12 : 1 11/12=41/12 : 23/12=41/23=1 18/23
e]3 ½ × (2i jedna czwarta - 1 jedna druga:6)=3 1/2 * ( 2 1/4 - 3/2 *1/6)=
3 1/2* (2 1/4 - 1/4)=3 1/2 * 2 = 7
D] 5 i dwie dziewiąte - 1 jedna szósta
__________________________________ = ( 5 12/54 - 9/54) :(11/3* 3/4)=
3 dwie trzecie ×(1 i jedna czwarta - jedna druga)

5 3/54 : 11/4= 20/11= 1 9/11
2 5 2
2009-09-20T21:30:50+02:00

1 1/5 × 1 2/3× 1/7+(1 1/7)²=6/5•5/3•1/7+84/49=2/7+84/49=14/49+84/49=
98/49=2


(2 1/6-4/6)²-2 1/5=
9/6•9/6-2 1/5=9/4 - 2 1/5= 2 5/20 - 2 4/20=1/20

10 - 2• (3 1/5 - 2 1/4 • 1/3) =10 - 2• (3 1/5 - 9/4•1/3)= 10- 2 •(3 1/5 - 3/4)=
10 - 2• (3 4/20 -15/20)= 10-2 •2 9/20=10-4 18/20= 5 1/10

(7/3-5/12 + 1 1/2):( 2 3/4 - 5/6)=
(28/12 - 5/12 + 1 6/12) :( 2 9/12 - 10/12)=
1 29/12 : 1 11/12=41/12 : 23/12=41/23=1 18/23

3 1/2• (2 1/4 - 1/4)=3 1/2 • 2 = 7

( 5 12/54 - 9/54) :(11/3* 3/4)=
5 3/54 : 11/4= 20/11= 1 9/11