Odpowiedzi

2010-01-06T13:30:12+01:00
P_rosta x=2 jest osia symetrii wykresu funkcji:
a.y= -½x²+2x+1
b. y=x²-2
c.y=10x²-40x

Prosta x=2 jest osia symetrii wykresu funkcji, a to znaczy że p=2 gdzie (p;q) to współrzędne wierzchołka paraboli
p=-b/a

a.y= -½x²+2x+1
p=-b/a
p=-2/(-½)=-2*(-2)=4
czyli x=2 nie jest osią symetrii

b. y=x²-2
p=-b/a
p=0/1=0
czyli x=2 nie jest osią symetrii

c.y=10x²-40x
p=-b/a
p=40/20=2
czyli x=2 jest osią symetrii funkcji y=10x²-40x
1 1 1