Sprawdź czy trójkąt o podanych boków jest prostokątny
przykład jak ma byc
9 cm 12 cm 15 cm
9(kwadrat)+13(kwadrat)=15(kwadrat)
obliczamy
81+144=225
225=225
TAK
i teraz
a)12 cm 16 cm 20 cm
b)4 m 6m 4m
c)10 cm 12 cm 15 cm
d)20 dm 29 dm 21 dm

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T13:38:28+01:00
A)a=12 cm b=16 cm c=20 cm
a²+b²=c²
12²+16²=20²
144+256=400
400=400
Jest prostokątny

b)a=4 m c=6m b=4m
a²+b²=c²
4²+4²=6²
16+16=36
32≠36
Nie jest prostokątny

c)a=10 cm b=12 cm c=15 cm
a²+b²=c²
10²+12²=15²
100+144=225
244≠225
Nie jest prostokątny

d)a=20 dm c=29 dm b=21 dm
a²+b²=c²
20²+21²=29²
400+441=841
841=841
Jest prostokątny