Odpowiedzi

2010-01-06T14:16:12+01:00
trójkąt | przyprostokątne | przeciw...
ABC AC,AB BC
DEF DF , FE DE
GHI GH, GI IH
JKL JK, KL JL

TRÓJKĄT RAMIONA PODSTAWA
MNO MO, ON MN
GHI IG, GH IH
TUW TW, TU WU
XYZ XY, YZ ZX
12 3 12
trójkąt przyprostokatne przeciw prostokatna

ABC AB, AC CB
DEF DF, FE DE
GHI GH, GI IH
JKL JK, KL JL

trójkat ramiona podstawa

MNO MO, NO MN
GHI GH, GI IH
TUW TW, WU TU
XYZ XY, ZY XZ
2010-01-06T14:21:18+01:00
Trójkąt przyprostokatne przeciw prostokatna

ABC AB, AC CB
DEF DF, FE DE
GHI GH, GI IH
JKL JK, KL JL

trójkat ramiona podstawa

MNO MO, NO MN
GHI GH, GI IH
TUW TW, WU TU
XYZ XY, ZY XZ
7 4 7