Odpowiedzi

2010-01-06T14:13:09+01:00
Myślą przewodnią protestantów jest wyznawanie 5 niżej wymienionych zasad:
1) Sola scriptura (tylko pismo) - Biblia jest jedynym nieomylnym źródłem, na którym można się opierać.
2) Sola fide (tylko wiara) - Tylko wiara, a nie dobre uczynki, są podstawą do usprawiedliwienia człowieka przed Bogiem. To wiara przynosi usprawiedliwienie i dobre uczynki. Katolicy wierzą że wiara i dobre uczynki przynoszą usprawiedliwienie.
3) Sola gratia (tylko łaska) - Zbawienie przychodzi tylko z łaski Boga jako coś w rodzaju niezasłużonego daru, a nie jako nagroda za jakieś zasługi grzesznika.
4) Solus Christus (tylko Chrystus) - Tylko Jezus jest pośrednikiem między ludźmi a Bogiem. Nikt inny.
5) Soli Deo gloria (tylko Bogu chwała) - Tego już chyba nie trzeba tłumaczyć.

Podstawowe różnice między protestantyzmem. Mogą się one nieznacznie różnić wśród nurtów:
- brak kultu Marii, świętych, obrazów, relikwii, miejsc świętych
- odrzucenie pośrednictwa kapłana i spowiedzi usznej
- inny kanon Biblii
- odrzucenie nieomylności papiestwa
- odrzucanie części sakramentów (głównymi są tylko Chrzest Święty i Komunia Święta)
- nie uznaje się transsubstancjacji
- brak wiary w czyściec
- brak celibatu duchownych


Treści znalezione gdzieś w sieci.

Pozdrawiam.