1 ha=...........m2 1a=...............m2 1 ha=.........a
7ha=.........a=.................m2
...........ha=..............a=30 000m2
..........ha= 200a= ................m2
10,5ha=.......................a=...................m2
................ha=.................a=900m2
.................ha=17a=.................m2

Proszę o pomoc!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T14:26:36+01:00
1 ha=10 000m2 1a=100m2 1 ha=100a
7ha=700a=70 000m2
3ha=300a=30 000m2
2ha= 200a=20 000m2
10,5ha=1050a=105 000m2
0,09ha=9a=900m2
0,17ha=17a=1 700m2
3 5 3
2010-01-06T14:27:17+01:00
1 ha= 10000m2 1a= 100m2 1 ha= 100a
7ha=700a=70000.m2
3ha=300a=30 000m2
2ha= 200a= 20000m2
10,5ha=1050a=105000m2
0,09ha=9a=900m2
0,17ha=17a=1700m2
1 5 1