Odpowiedzi

2010-01-06T14:28:47+01:00
Uczenie się - jedno z podstawowych pojęć psychologii - to proces zdobywania wiadomości, nawyków sprawności, prowadzący do stałych zmian w zachowaniu.
Uczenie można rozpatrywać jako czynność lub jako proces:
czynność – wtedy gdy chcemy sobie coś przyswoić np. wiersz
proces – to układy czynności.
O tym czy dana czynność lub proces zachodzi wnioskujemy na podstawie zaobserwowanych zmian - uczenie więc jest procesem nabywania doświadczeń wyrażające się modyfikacją zachowania.
Uczenie się może mieć charakter zamierzony jak i niezamierzony.
W pedagogice uczenie się odnoszone jest do czynności ucznia. Efekty uczenia się zależne są między innymi od pamięci, koncentracji uwagi, motywacji, zainteresowań, zdolności.

Teoria czynności sformułowana przez Tadeusza Tomaszewskiego w 1963 roku oceniana jest współcześnie jako ważny wkład psychologii polskiej w światową myśl psychologiczną. Wkład ten współgrał z innymi teoretycznymi koncepcjami, które w efekcie doprowadziły do przezwyciężenia panującego w owym czasie behawioryzmu i do rozwoju poznawczego podejścia w psychologii. Psychologia czynności – nowe perspektywy pokazuje z jednej strony, na czym ów wkład polegał, a z drugiej - wciąż aktualne, inspirujące wartości teorii Tomaszewskiego.