Zad.1 Wpisz do tabeli obliczone masy cząsteczkowe pierwiastków i związków chemicznych o podanych wzorach :

Wzór:
H2 -
F2 -
N2O -
CLO2 -
HNO3 -

Masa cząsteczkowa u ;P

zad. 2
Oblicz masę dwóch cząsteczek chloru i trzech cząsteczek tlenku węgla (IV).

Wzór cząsteczki chloru .................
Masa cząsteczki chloru ................
Masa 2 cząsteczek chloru ............
Wzór cząsteczki tlenku węgla (IV) ..................
Masa cząsteczki tlenku węgla (IV) .................
Masa 3 cząsteczki tlenku węgla (IV) ..........

Obliczenia ^^

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T15:43:59+01:00
H₂ - 1*1=2u
F₂ - 19*2=38u
N₂O - 2*14+16=44u
Cl₂O - 2*35+16=86u
HNO₃ - 1+14+3*16=63u

zad2
dwa cząsteczki chloru - 2Cl₂ masa= 2*(35*2)=140u
trzy cząsteczki tlenku węgla (IV) - 3CO₂ masa=3*(12+2*16)=132u

Wzór cząsteczki chloru - Cl₂
Masa cząsteczki chloru - 70u
Masa 2 cząsteczek chloru - 2Cl₂=140u
Wzór cząsteczki tlenku wegla (IV) - CO₂
Masa cząsteczki tlenku węgla (IV) - 12+2*16=44u
Masa 3 cząsteczki tlenku węgla (IV) - 3CO₂ = 3*(12+2*16)=132u
1 5 1