Odpowiedzi

2010-01-06T14:33:49+01:00
Gleby strefowe:
-tundry
-bielice
-brunatne
-czarnoziemy
-szaroziemy
-czerwonoziemy
-żółtoziemy
-buroziemy
-brązowe
-kasztanowe
-laterytowe
-czerwoe
-terra rosa

Gleby astrefowe:
-mady
-rędziny
-bagienne
-górskie
-inicjalne
146 1 146
2010-01-06T14:36:25+01:00
gleby strefowe - są związane z klimatem umiarkowanym ciepłym o dość znacznej wilgotności. Do gleb strefowych Polski zalicza się:
brunatne i płowe, rdzawe, bielicowe i bielice

gleby astrefowe- gleby które powstają niezależnie od strefy klimatycznej, na;eza do nich : gleby górskie, gleby bagienne, czarne ziemie, rędziny
58 4 58