Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T15:00:16+01:00
Dane:
m = 0,2 kg
V₁ = 500 m/s
V₂ = 100 m/s
d = 40 cm = 0,4 m
Rozw.
Praca tutaj jest równa energii jaką stracił pocisk podczas przebicia drzewa czyli
W = Δ Ek
Δ Ek = Ek₁ - Ek₂
czyli
W = Ek₁ - Ek₂ = mV₁²/2 - mV₂²/2 = m(V₁² - V₂²) /2
czyli
W = m(V₁² - V₂²) /2 = 0,2 kg × [ (500 m/s)² - (100 m/s)²] /2 =
=24000 J = 24 kJ

W = F×d
F = W / d = 24000 J / 0,4 m = 60000 N3 3 3