Wyznacz zbiory elementów spełniających podane formy zdaniowe:
a)p(x):3x+1=0
b)q(X):√x=4
c)r(x):(3x+1)×(3x-1)=0
d)s(x):2x - 1>0
e)t(x)1-2x/x+3=0
f)u(x):x+4/x-1 =o
g)v(x):(2x-5)√x-√4=0
hw(X):x²-4/3x-6=0
i z(x):9-x²/x-3=0
j n(x):(x²-1)√x+√2=0

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-20T20:04:01+02:00
)p(x):3x+1=0
x=-⅓
b)q(X):√x=4
x=2
c)r(x):(3x+1)×(3x-1)=0
x=-⅓ ∨ x=⅓
d)s(x):2x - 1>0
x>½
e)t(x)1-2x/x+3=0
DZ: x≠-3 , x=½
f)u(x):x+4/x-1 =o
DZ:x≠1, x=-4
g)v(x):(2x-5)√x-√4=0
(2x-5)√x=2 /(²) DZ:x≥0
4x³-20x²+25x-4=0
hw(X):x²-4/3x-6=0
DZ: x≠2 x=2∉dz v x=-2∈DZ
i z(x):9-x²/x-3=0
dz x≠3, x=3∉dz v x=-3
j n(x):(x²-1)√x+√2=0
2 5 2