Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T14:48:54+01:00
Zadanie 42 .
H-wodór
m(na dole koło H) - liczba atomów wodoru
R- reszta kwasowa
m(nad R) - wartosciowosc reszty kwasowej

Zadanie 43.
Hasło: Dysocjacja jonowa - rozpad cząsteczek na kationy i aniony pod wpływem wody

Zadanie 44.
a)HNO3 ~` H+ + NO3 -
b)HCL ~` H+ + cL -
c)2H+ + S2- kwas siarkowodorowy dyscojuje na kationy wodoru i aniny siarkowe
d) 2H+ + SO4 2- kwas siarkowy (VI) dysocjuje na kationy wodoru i aniony siarkowe (VI)
e)H3PO4 kwas fosforowy dysocjuje na kationy wodoru i aniony fosforowe
f) HCLO4 kationy wodoru i aniony chloranowe (VII)

Zadanie 45.
1. Zwiazki chemiczne ktorych roztwory pzrwodza prad ELEKTROLITY
2.Substancje ktore zmieniaja barwe WSKAZNIKI
3.Moze byc ksantproteinowa REAKCJA
4.Rozpad cząsteczek na kationy i aniony DYSOCJACJA
5.Inna nazwa kwasu chlorowodorowego SOLNY

Pozdrawiam