W Babilonii i w Asyrii używano min i talentów jako jednostek pieniężnych, przy czym 1mina stanowiła (jedną szustą) talenta. Podaj z dokładnością do pierwszego miejsca po przecinku, na ile talentów składa się 151min.

-------------------------------

(jedną szustą)=₁

⁶⁰

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T14:53:17+01:00
1 mina=1/60 talenta
151 min=x talentów
x=151*1/60
x=2,5 talentów