Odpowiedzi

2009-09-21T10:05:36+02:00
S₃ = 2 m
t = 6 s

S = ?

S₁/S₃ = 1/5
S₁ = 1/5 * S₃ = 0,2 * 2 = 0,4 m

mając daną drogę w pierwszej sekundzie obliczam stałe przyśpiesznie:
S₁ = at²/2
a = 2S₁ / t² = 2*0,4 / 1 = 0,8 m/s²

obliczam drogę po 6 s ruchu
S = at²/2 = 0,8 * 6² / 2 = 14,4 m