Odpowiedzi

2011-09-07T14:36:01+02:00

Reakcja :

 P₂O₅ + 3H₂O ⇒ 2 H₃PO₄

m (masa) P₂O₅= 2*31g + 5*16= 142g
m 2* H₃PO₄= 2*( 3*1g + 31g + 4*16g) = 196g

 

Zgodnie z reakcją:

ze 142g P₂O₅-----uzyskano----196g H₃PO₄

to z 10g P₂O₅-----uzyskamy-----Xg H₃PO₄


X=10g *196g :142= 13,8g H₃PO₄ (ms)


Dane :

mp (masa fosforu) - 10g

V (objętość wody) 100 cm³ = 100g (bo gęstość wody wynosi 1g/cm³)

mr (masa roztworu) = mp + mw (masa wody) = 10g + 100g = 110g (mr)


Obliczam stężenie procentowe (C%):

C%= ms *100% : mr = 13,8g * 100% : 110g = 12,5%