Obwód Trójkąta równoramiennego równa się 42 cm. Oblicz długości pozostałych boków trójkąta, widząc, że ramię jest równe 12 cm.

Trójkąt równoboczny ma taki sam obwód jak trójkąt równoramienny , którego podstawa równa 1,5 dm jest o 3 cm dłuższa od jego ramienia . Oblicz długość boku trójkąta równobocznego.

1

Odpowiedzi

2010-01-06T15:07:05+01:00
zad1
Trójkąt równoramieny czyli ramiona maja takie same długości.
Obw=42
Obw=a+2b
42=a+24
a=18

Długości bokow trojkata to : 12,12,18


Obwr - obwod t. rownobocznego,
ObwR- obwód t. rownoramiennego.

Obwr=ObwR

a- podstawa t.R
c- ramię t.R
c=a+3 = 15+3=18 cm

ObwR= 2*c+a=36+15=51
ObwR=Obwr
x=ObwR/3
x=51/3
x=17
x- długość boku trójkata Równobocznego.