Wypisz elementy podanych zbiorow:
A)zbior naturalnych dzielnikow liczby 6: 1,2,3,6
B)zbior naturalnych dzielnikow liczby 14 :1,2,7,14
C)zbior naturalnych dzielnikow liczby 15: 1,3,5,15

AuB={1,2,3,6,7,14}
AnC={1,3,}
AnBnC={1}
(A\B)\C={6}
(AuB)\C={2,6,7,14}
(A\B)\C={6}
(AnB)uC={1,2,3,5,15}


Kto mi to wyjasni bo nie kapuje ratunku jutro mam z tego kartkowe a nic nie umiem nie rozumiem pomocy!!!!!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-20T20:08:54+02:00
Żeby to zrozumieć musisz poznać znaczenia tych znaków matematycznych, czyli:
u --- jest to suma dwóch zbiorów, czyli suma wszystkich elementów danych zbiorów

n --- jest to iloraz dwóch zbiorów, czyli ich część wspólna( elementy, które zawierają się zarówno w jednym jak i drugim zbiorze)

\ --- jest to różnica dwóch zbiorów, czyli jeżeli masz zbiór A={1,2,3} oraz B={3,4} to przy A\B = {1,2} a jeżeli B\A to wynikiem jest zbiór {4}.
2009-09-20T20:10:18+02:00
Znak "u" oznacza sumę - wynikiem są wszystkie liczby z dodawanych zbiorów (bez powtarzania)

znak "n" oznacza część wspólną - wynikiem są wszystkie liczby będące zarówno w jednym jak i w drugim zbiorze

znak "\" oznacza różnice - wynikiem są wszystkie liczy ze zbioru poprzedzającego znak "\" bez liczb, które są zarówno w zbiorze po znaku "\"

tak jak mówią zasady matematyki - nawiasy wykonujesz najpierw