Odpowiedzi

2010-01-06T15:16:49+01:00
Leukocyty są podstawowym elementem układu odpornościowego.
Leukocyty dzielą się na:

* agranulocyty - w skład których wchodzą:
-limfocyty
-monocyty
* granulocyty - w skład których wchodzą:
-neutrofile
-eozynofile
-bazofile

;)
7 4 7
2010-01-06T15:17:56+01:00
Leukocyt – inaczej krwinka biała – komórkowy składnik krwi. Leukocyty są stosunkowo duże, prawie bezbarwne i mniej liczne od erytrocytów, mogą się poruszać. Żyją nawet do 20 lat. Ich zadaniem jest ochrona organizmu przed patogenami takimi jak wirusy i bakterie.
7 1 7
2010-01-06T15:19:10+01:00
Leukocyty to białe krwinki krwi.
- podział
Leukocyty dzielą się na:
* agranulocyty - w skład których wchodzą:
o limfocyty
o monocyty
* granulocyty - w skład których wchodzą:
o neutrofile
o eozynofile
o bazofile
rola :
Granulocyty biorą udział w reakcjach alergicznych i wspomagają limfocyty w niszczeniu ciał obcych. Monocyty niszczą bakterie przez fagocytozę.Neutrofile (granulocyty obojętnochłonne) zapewniają ochronę przed drobnoustrojami na drodze fagocytozy.Eozynofile (granulocyty kwasochłonne) są odpowiedzialne za niszczenie obcych białek np. alergenów.Bazofile (granulocyty zasadochłonne) nie posiadają zdolności do fagocytozy oraz nie poruszają się ruchem pełzakowatym.

:)
5 3 5