Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T15:21:02+01:00
Ew. wg św Mt 15,13-25

Ewangelia według świętego Mateusza rozdział 15 wersety od 13 do 25

2 list do Kor 11, 24-12,2

Drugi list do Koryntian rozdział 11 werset 24 i rozdział 12 werset 2
2 3 2
2010-01-06T15:27:39+01:00
Ewangelia welug swietego mateusza rozdzial 15 , werset od 13 do 25

drugi list do koryntian rozdzial 11 , werset od 24 do 12 i 2

2010-01-06T16:05:51+01:00
EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZA ROZDZIAŁ15 WERSET OD 13 DO 25
DRUGI LIST DO KORYNTIAN ROZDZIAŁ 11WERSET 24 ROZDZIAŁ12 WERSET 2
2 5 2