Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T15:35:02+01:00
II zasada dynamiki Newtona:
Jeżeli na ciało działa niezrównoważona siła (różna od zera), to ciało porusza się ruchem zmiennym i przyspieszenie w tym ruchu jest wprost proporcjonalne do działającej siły a odwrotnie proporcjonalne do masy.

Druga zasada dynamiki, zwana także drugim prawem Newtona mówi o zachowaniu się ciała, na które działa stała siła.

Jeśli na ciało działa stała siła, to ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym.

Stosunek siły do przyspieszenia jest stały dla danego ciała i nazywany jest masą ciała.

Przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do działającej siły.

Masa jest miarą bezwładności ciała.

Przyspieszenie nabyte przez ciało wskutek działania stałej siły jest wprost proporcjonalne do wartości siły i odwrotnie proporcjonalne do masy ciała.

Z drugiego prawa dynamiki można wyprowadzić wzór na siłę:

F = m a

Siła jest równa iloczynowi masy ciała i przyspieszenia nadanego tej masie.

Jednostką siły jest niuton (N).
2010-01-06T20:10:19+01:00
Pierwsza zasada mówi nam że jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły te działające równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku albo porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

A druga zasada:
Wartość przyspieszenia ciała o masie m jest wprost proporcjonalna do wartości wypadkowej siły F działającej na to ciało. Kierunek i zwrot tego ciała jest zgodny z kierunkiem i zwrotem wektora siły. Siła o takiej samej wartości ciału o większej masie nadaje mniejsze przyspieszenie. wzór : a= F/m
a - przyspieszenie
F- siła wypadkowa
m- masa ciała poruszającego się