Odpowiedzi

2010-01-06T15:38:53+01:00
Tradycja Kościoła, czyli to, co wspólnota pierwszych chrześcijan przejęła od Apostołów i przekazuje przez wieki w sposób prawdziwy z coraz większym zrozumieniem. Duże znaczenie ma tu nauka Ojców Kościoła, teologów żyjących w pierwszych wiekach po Chrystusie, odznaczających się świętością życia i wielką znajomością Jego nauki. Przekazane przez Ojców Kościoła nauczanie pomaga nam lepiej poznać wszystko, co objawił nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Duch Święty strzeże Kościół przed niewłaściwym zrozumieniem Bożej prawdy. Dzięki temu Duchowi z pewnością prawdą jest to, w co wierzy cały Kościół, oraz to, czego uczą wszyscy biskupi pozostający w łączności z papieżem, a także to, co sam biskup Rzymu podaje w sposób uroczysty odnośnie do spraw wiary i moralności.
2 5 2