Zadania 1
Prosta o równaniu y=a ma dokładnie jeden punkt wspólny z wykresem funkcji kwadratowej f(x)=-x²+6x-10. Wynika stąd,że:
a) a=3
b) a =0
c) a=-1
d) a=-3
prosiłabym o rozpisanie tego zadania ! ;))

zadanie 2
Jaka jest najmniejsza wartość funkcji kwadratowej f(x)=x²+4x-3 w przedziale <0;3>?
a) -7
b) -4
c) -3
d) -2

również prosiłabym o rozpisanie tego ! ;))1

Odpowiedzi

2009-09-20T20:40:56+02:00
Zadania 1
Prosta o równaniu y=a ma dokładnie jeden punkt wspólny z wykresem funkcji kwadratowej f(x)=-x²+6x-10. Wynika stąd,że:
a) a=3
b) a =0
c) a=-1
d) a=-3
prosiłabym o rozpisanie tego zadania ! ;))
wystarczy policzyc y wierzchołka
Δ=36-40=-4
q=-Δ/4a=4/-4
q=-1 odp.c

zadanie 2
Jaka jest najmniejsza wartość funkcji kwadratowej f(x)=x²+4x-3 w przedziale <0;3>?
a) -7
b) -4
c) -3
d) -2
liczymy x wierzchołka p=-b/2a
p=-4/2=-2
ale -2 nie jest w przedziale więc liczymy wartości na końcach przedziału
f(0)=-3
f(3)=9+12-3=18
czyli najmniejsza jest -3 odp.c
9 4 9