1.Obwód prostokąta jest równy 40 cm, a jeden bok jest o 6 dłuższy od drugiego. Oblicz pole prostokąta. Oblicz pole prostokąta jaki otrzymamy wynikający rysunek w skali 10;1 i podaj w dm2!

2. Wysokość równoległoboku ma długość [-6-9]cm, a pole tego równoległoboku, na rysunku w skali 3;1 wynosi 10,80 d2. Oblicz rzeczywistą długość podstawy.

1

Odpowiedzi

2010-01-06T16:17:08+01:00
40 : 2 = 20cm. 6cm : 2 = 3cm.
20cm + 3cm. = 23cm.-długość jednego boku
20cm. - 3cm. = 17cm.-długość jednego boku