Ania z zielonego wzgórza - trzeba ułożyć pokolei wydarzenia:
-działalność klubu dyskusyjnego
-incydent z małgorzatą linde
-spacer po dachu i jego skutki
-zapoznanie się z dianą
-przygoda na łódce-pomoc gilberta
-śmierć mateusza
-przyjaźn z dianą
-przyjazd ani na Zielone Wzgórze
-historia z farbowaniem włosów
-skutki podwieczorku z przyjaciółką
-postanowienie odesłania dziewczynki
-złośliwa uwaga gilberta
-pobyt u pani Józefiny-koncert w hotelu
-decyzja ani o pozostaniu na zielonym wzgórzu
-uratowanie minnie siostry diany
-cofnięcie decyzji o odesłaniu dziewczynki

2

Odpowiedzi

2010-01-06T15:39:46+01:00
1.przyjazd ani na Zielone Wzgórze
2.incydent z małgorzatą linde
3.postanowienie odesłania dziewczynki
4.cofnięcie decyzji o odesłaniu dziewczynki
5.przyjaźn z dianą
6.historia z farbowaniem włosów
7.złośliwa uwaga gilberta
8.spacer po dachu i jego skutki
9.uratowanie minnie siostry diany
10.działalność klubu dyskusyjnego
11.skutki podwieczorku z przyjaciółką
12.śmierć mateusza
13.zdecyzja ani o pozostaniu na zielonym wzgórzu
2010-01-06T15:40:06+01:00
-przyjazd ani na Zielone Wzgórze
postanowienie odesłania dziewczynki
cofnięcie decyzji o odesłaniu dziewczynki
-uratowanie minnie siostry diany
decyzja ani o pozostaniu na zielonym wzgórzu
pobyt u pani Józefiny-koncert w hotelu
spacer po dachu i jego skutki
działalność klubu dyskusyjnego
incydent z małgorzatą linde
zapoznanie się z dianą
-przyjaźn z dianą
historia z farbowaniem włosów
złośliwa uwaga gilberta
przygoda na łódce-pomoc gilberta
śmierć mateusza