Krzyżówka o XVII wieku:

1.Symbol władzy hetmana (6 liter)
2. Wspaniałe dzieło architektury barokowej w Polsce, letnia rezydencja króla Jana III Sobieskiego (7 liter)
3.Dowódca wojsk polskich podczas potopu szwedzkiego (10 liter)
4.Kraina, którą Polska musiała oddać Turcji po podpisaniu traktatu w Buczaczu (6 liter)
5.Budowano ja dla upamiętnienia Męki Pańskiej (8 liter)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T18:33:29+01:00
1. BUŁAWA
2. WILANÓW
3. CZARNIECKI
4.PODOLE
5.KALWARIE

Hasło: Barok ;)
3 5 3