1.Wymień cztery środowiska życia bakterii?
2.Uzupełnij zdania:
proces oddychania dostarcza bakteriom........ niezbędnej do życia.
Jako jedyne z nielicznych organizmów mogą one oddychać zarówno tlenowo,jak i ......................
Fermentacja polega na rozkładzie substancji organicznych bez udziału................
Bakterie oddychające w ten sposób są przez człowieka wykorzystywane na przykład do produkcji..............,............i.........
Ze względu na sposób odżywiania bakterie dzielą się na samożywne i .................
Bakterie...............czerpią pokarm z rozkładu szczątków martwych organizmów.
Natomiast bakterie,które przeprowadzają proces..........................lub.................są samożywne.
3.Ponumeruj etapy infekcji komórki przez wirusy:
-Materiał genetyczny i białkowe otoczki wirusa są powielane w setkach kropli.
-Wirus wprowadza do wnętrza komórki swój materiał genetyczny.
-Wirus przyczepia się do komórki żywiciela.
-Wydostając się z komórki,wirusy powodują jej śmierć i infekują następne komórki.

2

Odpowiedzi

2010-01-06T15:56:27+01:00
1.Wymień cztery środowiska życia bakterii?
- Obecne są we wszystkich niszach środowiska naturalnego zewnętrznego
-w organizmach żyjących na Ziemi
-płynne czy półpłynne środowisko
- przejściowo w powietrzu


2.Uzupełnij zdania:
proces oddychania dostarcza bakteriom.(energi).. niezbędnej do życia.
Jako jedyne z nielicznych organizmów mogą one oddychać zarówno tlenowo,jak i ..(beztlenowo)....
Fermentacja polega na rozkładzie substancji organicznych bez udziału..(tlenu)....
Bakterie oddychające w ten sposób są przez człowieka wykorzystywane na przykład do produkcji...(kwasu mlekowego)..,.(etanolu)..i.(kwasu masłowego).....
Ze względu na sposób odżywiania bakterie dzielą się na samożywne i ...(cudzożywne)......
Bakterie..(cudzożywne)...czerpią pokarm z rozkładu szczątków martwych organizmów.
Natomiast bakterie,które przeprowadzają proces..(fotosyntezy)..lub..(chemosyntezy)...są samożywne.

3.Ponumeruj etapy infekcji komórki przez wirusy:

3-Materiał genetyczny i białkowe otoczki wirusa są powielane w setkach kropli.
2-Wirus wprowadza do wnętrza komórki swój materiał genetyczny.
1-Wirus przyczepia się do komórki żywiciela.
4-Wydostając się z komórki,wirusy powodują jej śmierć i infekują następne komórki.


Mam nadzieję, że pomogłam i liczę na naj ;)
7 4 7
2010-01-06T15:57:58+01:00
1. bakterie występują w :

-glebie
-wodzie
-powietrzu
wewnątrz organizmów żywych

2.

energii

beztlenowo

tlenu


jogurtów, serów i kefirów

cudzożywne

cudzożywne

fotosyntezy

chemosyntezy

3.

1.-Wirus przyczepia się do komórki żywiciela.

2.Wirus wprowadza do wnętrza komórki swój materiał genetyczny.

3.-Materiał genetyczny i białkowe otoczki wirusa są powielane w setkach kropli.

4.-Wydostając się z komórki,wirusy powodują jej śmierć i infekują następne komórki.

1 5 1