Odpowiedzi

2010-01-07T00:51:51+01:00
Zad 1 Iloczyn y liczb x i 0,44 jest funkcją liczby x. Za pomocą jakiego wzoru i dla jakich wartości x funkcja ta jest określona? Obierz kilka wartości x i oblicz odpowiadające im wartości y.

y=f(x)=x*0,44
y=f(x)=0,44x
funkcja jest określona dla wszystkich liczb rzeczywistych x∈R
dla x=1 y=0,44
dla x=2 y=0,88
dla x=10 y=4,4
itd
2 5 2