Odpowiedzi

2010-01-09T09:49:27+01:00
Kapitał 2000 zł złożono w banku na x miesięcy na 10%. Czy odsetki y są funkcja czasu x ? Za pomocą jakiego wzoru funkcja ta jest określona? Określ kilka wartości x i oblicz y.

Wydaje mi sie ze to bedzie tak:

dochod=(kapital*procent*czas)/100
dochod=y
czas=x
kapital=2000zł
procent=10%

y=(2000*10%*x)/100
y=(200x)/100
y=2x

Odp. Ta funkcja jest okreslana wedlug wzoru y=2x.

Wartosci x i y:
x| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
__________________________________
y| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16|