Odpowiedzi

2010-01-08T11:15:21+01:00
Ze wzoru na objętość sześcianu:
sześcian o boku x ma objętość x³

zatem funkcja przyporządkowująca długości boku sześcianu jego objętość to

y=׳ D:x∈R₊ (bo dl. krawędzi sześcianu musi być dodatnia)

przykłady:

x=1->y=x³=1
x=2->y=x³=8
x=123456->y=x³=1881640295202816
x=1/3->y=x³=1/27