Podpisz obrazki na podstawie podpowiedzi ,używając wyrażeń z ramki użyj odpowiedniej formy czasowników.czasowniki cook CHINESE food,drive to school,go to a cafe on saturday,play computer games,watch TV

1.mia and kylie/never
2.my brother/often
3.my parents/sometimes
4.our teacher/hardly ever
5.my friends/usually

załącznik z obrazkami do pytań

1

Odpowiedzi

2010-01-08T16:40:39+01:00
1. Mia and Kyle never watch TV
2. My brother often plays computer games
3. My parents sometimes cook Chinese food
4. Our teacher hardly ever drives to school.
5. My friends usually go to a cafe on Saturday
7 5 7