A)Włącz czynnik przed znak pierwiastka
√108 ; ³√128; ³√250; ³√81 - ³√24
b)Włącz czynnik pod znak pierwiastka
4√5 ; 0,1√2 ; 0,2√10 ; ½√40 ; ⅓√90 ; ½³√16 ; 0,1³√1000
c)Oblicz
√54 - √24 - √6 ;
√75 + √48 - √300 ;
√63 + √7 + √112 ;
³√5 - ³√4 + ³√135 ;
³√81 - ³√24 - ³√192
d)Usuń niewymierność z mianownika:
3/√17;
9 + √3/√3 ;
4/³√2 ;
³√6-2/³√3 .


3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-20T21:19:23+02:00
A)Włącz czynnik przed znak pierwiastka
√108 =√36*√√3=6√3
³√128=∛64*∛2=4∛2
³√250=∛125*∛2=5∛2
³√81=∛27*∛3=3∛3
³√24=∛8∛3=2∛3
b)Włącz czynnik pod znak pierwiastka
4√5=√16*5=√80
0,1√2 =√0,01*2=√0,02
0,2√10 =√0,04*10=√0,4
½√40 =√1/4*40=√10
⅓√90=√1/9*90=√10
½³√16 =∛1/8*16=∛2
0,1³√1000=∛0,001*1000=∛1=1
c)Oblicz
√54 - √24 - √6 =3√6-2√6-√6=0;
√75 + √48 - √300 =5√3+4√3-10√3=-1√√3;
√63 + √7 + √112=3√7+√7+4√7=8√7 ;
³√5 - ³√4 + ³√135 =∛5-∛4+3∛5=4∛5-∛4;
³√81 - ³√24 - ³√192=3∛3-2∛3-4∛3=-3∛3
d)Usuń niewymierność z mianownika:
3/√17=3√17/17;
9 + √3/√3=9√3+3/3=3√3+1 ;
4/³√2=4∛4/2=2∛4 ;
³√6-2/³√3=∛54-2∛9/3.
33 1 33
2009-09-20T21:20:08+02:00
` to będzie oznaczało u mnie znak pierwiastka

D) 3 / `17 = 3 * `17 / `17 * `17= 3*`17 / 17

9+`3 / `3 = (9+`3) * `3 / `3 * `3 = 9`3 +3 / 3 = 3(3`3 + 1) / 3 =
= 3`3 + 1

C)
`54 - 24 - 6 =`24 = ` 6 * 4 = 2`6 (liczby przed pierwszym i trzecim = są pod wspólnym pierwiastkiem. po trzecim = tylko szóstka jest pod pierwiastkiem)

`75 + `45 - `300 = `-177

`63 + ` 7 + `112 = `182

przykład z pierwiastkiem 3 stopnia. ten drugi. 3 przed ` bedzie oznaczała pierwiastek 3 stopnia.
3`81 - 3`24 - 3`192 = 3` -135 = -5

2009-09-20T21:27:18+02:00
A)Włącz czynnik przed znak pierwiastka
√108=36√2 ;
³√128=4∛2;
³√250=5∛2;
³√81 - ³√24=3∛3-2∛3=∛3

b)Włącz czynnik pod znak pierwiastka
4√5=80 ;
0,1√2=√0,02 ;
0,2√10=√0,4;
½√40=√10 ;
⅓√90=√10 ;
½³√16=√2 ;
0,1³√1000=∛1
c)Oblicz
√54 - √24 - √6=3√6-2√6-√6=0;
√75 + √48 - √300=5√3+4√3-10√3=-1√√3 ;
√63 + √7 + √112=3√7+√7+4√7=8√7 ;
³√5 - ³√4 + ³√135=∛5-∛4+3∛5=4∛5-∛4 ;
³√81 - ³√24 - ³√192=3∛3-2∛3-4∛3=-3∛3
d)Usuń niewymierność z mianownika:
3/√17=3√17/17;
9 + √3/√3=9√3+3/3=3√3+1 ;
4/³√2=4∛4/2=2∛4 ;
³√6-2/³√3=∛54-2∛9/3 .
2 3 2