Odpowiedzi

2009-09-21T00:24:53+02:00
1.tematem wiersza jest właśnie miłość do ojczyzny, która tak na prawdę nie jest widoczna ani rozumiana, da się bez niej żyć, ale za to sama ojczyzna jest na prawdę potrzebna, gdyż bez niej nie zaowocuje się, czyli będzie się nikim nie będzie się miało żadnej przynależności, czyli w sumie jest się gdzieś a tak na prawdę nigdzie. Autorka próbuje właśnie uświadomić innych jak ważna i potrzebna jest ojczyzna, kraj do którego zawsze będzie się wracać, ziemie które przyciągają, gdyż one pamiętają wszelkie zdarzenia z naszego dotychczasowego życia.
2. Miłość do ojczyzny wiąże się z oddaniem, a patriotyzm to na polski przekład właśnie jest miłość do ojczyzny. Jest to postawa charakteryzująca ludzi, którzy wierzą w pewne ideały, są zdolni do poświęceń i utraty własnego życia w celu uchonienia swego kraju od niebezpieczeństwa, swojej ukochanej ziemi od cierpień itp.
3. postawa podmiotu: na pewno jest pewny siebie, ale też i zagubiony, kocha swoją ojczyznę, jest prawdziwym patriotom, nie chce zawieść swojej ziemi dlatego też "nie chce być powalonym drzewem" nie chce być bezużytecznym i niepotrzebnym ogniwem w łańcuchu. Przez to że zdaje sobie sprawę że bez niej nic nie może zrobić staje się twardym i rozumnym człowiekiem, odpowiedzialnym za swe czyny i gotowym do poświęceń dla tej miłości.